Układ chłodniczy zbudowany jest z sześciu podstawowych elementów: parownika, skraplacza, sprężarki, zaworu rozprężnego oraz dwóch wentylatorów, które odpowiedzialne są za odbiór energii z wymienników.

Czynnik chłodniczy przemieszcza się między parownikiem i skraplaczem, w parowniku odbiera ciepło z pomieszczenia, a w skraplaczu oddaje je na zewnątrz. Tym sposobem powietrze w pomieszczeniu jest ochładzane i podnosi się nasz komfort, a odebrane ciepło jest przenoszone do jednostki zewnętrznej i usuwane poza budynek.

Sprężarka odpowiedzialna jest za obieg czynnika chłodniczego między wymiennikami, a zawór rozprężny lub kapilara za zdławienie przepływu czynnika i żeby zaszedł proces parowania. Z pomieszczenia odbierane jest ciepło, a podczas procesu skraplania jest ono wydzielane oddawana na zewnątrz.

W nowoczesnych klimatyzatorach hałas wytwarzany przez sprężarka oraz wentylator skraplacza jest praktycznie niesłyszalny. Umieszczone one są w jednostce zewnętrznej. W pomieszczeniu pozostaje jedynie parownik i wentylator, który odpowiada za wymuszony obieg powietrza. W klimatyzatorach mamy możliwość regulacji siły nadmuchu wentylatora jednostki wewnętrznej, aby dopasować ją do własnych potrzeb. Obecne klimatyzatory są bardzo ciche a głośność ich pracy jest jednym z ważniejszych parametrów, którymi powinniśmy kierować się przy wyborze urządzenia.